attraction
 Atrakcj jest spokj miejsca i jego walory krajobrazowe. Idealne miejsce do wypoczynku i relaksu na onie czystej przyrody. Dla bardziej aktywnych proponuj Nordic walking lub Jogging, sauna i rowerowe wycieczki. Mionicy off-road-u znajd tu te co dla siebie.
  Attractiveness of the place is in its peacefulness and the landscape qualities. An ideal location for leisure and relaxation on nature's lap. The more energetic can enjoy Nordic Walking or jogging, sauna and bicycle trips. Off-road enthusiasts will also find something for themselves.

attraction
 W okolicy:
• 20km- Putusk, Dom Poloni
• 20km- Paac w Opinogrze
• 20km- Krasne stadnina koni
  The main local attraction:
• 20 km - Putusk, Polonia House
• 20 km - Palace in Opiniogra
• 20 km - Stud in Krasne

attraction

[ go top ]