Don Giuseppe piosenka "KRAJ"

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...


Don Giuseppe Info:  
MP3[Piosenka "Kraj" do pobrania]Save As...2,96 [MB]2012-02-04 00:00

 Don Giuseppe / 2012-02-04 : 13:21:45 

Don Giuseppe
 próba przed sesj± fotograficzn± 

 Don Giuseppe / 2012-02-04 : 13:21:26 

Don Giuseppe
 sesja fotograficzna 

 Don Giuseppe / 2012-02-04 : 11:34:05 

Don Giuseppe
 Tutaj Don Giuseppe razem z Ks. Kazimierzem Gajowym w 2009 roku.

Don Giuseppe jest księdzem katolickim ze zgromadzenia salezjańskiego. Pochodzi z okolic Krakowa, a naukę w szkole ¶redniej ukończył w LO w Wyszogrodzie. Formację zakonn± rozpocz±ł w nowicjacie w Czerwińsku nad Wisł±, studia filozoficzne w Kutnie-WoĽniakowie, a studia teologiczne w L±dzie nad Wart±. Zaraz po ¶więceniach kapłańskich pracował w Płocku, po czym w 1990 roku wyjechał do pracy misyjnej w Sao Paulo w Brazylii. Po sze¶ciu latach wrócił do Europy - najpierw przez rok pracuj±c w Niemczech, a następnie trafił do Italii, gdzie od 1997 roku, a więc już od 14 lat jest proboszczem w ¶rodkowej Italii, w małej, górskiej parafii Leofreni, na pograniczu Lazio i Abruzzo w diecezji Rieti.
  Here Don Giuseppe together with priest Kazimierz Gajowy in 2009.

Don Giuseppe is a catholic priest of Salesian Congregation.
He comes from neighbourhood of Cracow. He has graduaded from secondary school in Wyszogrod. His religion formation started in novitiate in Czerwinsk on the Vistula river.Than philosophical studies in Kutno-Wozniakow and theological studies in Lad on the Warta river.Just after he had taken holy orders he worked in Plock and in 1990 he went to a Catholic mission to Sao Paulo in Brazil. After six years he had come back to Europe. First, he worked in Germany, than he left to Italy.Since 1997, so longer than fourteen years, he is a parish priest in Leofreni - little moutain parish, diocese Rieti in the middle of Italy,on the border Lazio and Abruzzo.

[ go top ]