Portret Aliny. Obrazy można czytać na wiele sposobów. Chciałem w tym portrecie uchwycić spokój, ciszę oraz nadać mu klasyczny charakter. Na zajęciach w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach zastanawiali¶my się nad tematem niskiego i wysokiego klucza w fotografii i przy okazji tych zajęć powstał cykl portretów. Dziękuję Alinie za wytrwało¶ć w pozowaniu, a nie było to łatwe gdyż starałem się uchwycić odpowiedni± zapisan± w liczbie proporcję zdjęcia.


 Golden ratio / 2016-03-03 : 09:41:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio
 Złoty podział jest to liczba wynikaj±ca z podziału odcinka na dwie czę¶ci i jej warto¶ć to 1.6180339887498948420...
  The Golden ratio is a number found by dividing a line into two parts and this special number is equal 1.6180339887498948420...

 Golden ratio / 2016-03-02 : 09:41:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio
 Twierdzenie Pitagorasa a² + b² = c²  Pythagorean Theorem a² + b² = c²

 Golden ratio / 2016-03-01 : 09:41:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio
 Dłuższa czę¶ć podzielona przez krótsz± czę¶ć b / a = 1,618...  The longer part divided by the smaller part b / a = 1,618...

 Golden ratio / 2016-02-29 : 09:41:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio
 Proporcje jasnych czę¶ci a / b = 1,7 b / c = 1,7 , prawie Złoty Podział  The proportions of brightness parts a / b = 1,7 b / c = 1,7 , almost Golden Key

 Golden ratio / 2016-02-28 : 21:41:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio

 Golden ratio / 2016-02-28 : 15:41:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio

 Golden ratio / 2016-02-28 : 12:41:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio

 Golden ratio / 2016-02-28 : 11:11:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Golden ratio

[ go top ]