2016 HOPE

Krótki film 3,17 min, inspiracją były trzy grafiki które powstały za sprawą moich poszukiwań związanych z kompozycją obrazu oraz rozważań na temat całości i nieskończoności.
W 2015 roku fotografowałem koleżankę z klasy Alinę Picazio i tak powstał materiał zdjęciowy, który później został poddany obróbce cyfrowej i nakreśliłem dodatkowe linie na fotografiach. Dalej poprosiłem Profesora Ryszarda Ługowskiego o zagranie trzech tonacji ( właśnie był w trakcie przygotowań do wystawy w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku ) ilustrujących muzycznie te trzy grafiki. We wnętrzu Galerii XXI nagrałem muzykę i dalej w programie Audacity stworzyłem ścieżkę dźwiękową i do tej ścieżki ułożyłem wcześniej przygotowane zdjęcia. Całość została zmontowana oraz edytowana przy pomocy programu Movie Maker.

.


Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...

2016 HOPE / 2016-12-11 : 21:05:40 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2016 HOPE

2016 HOPE / 2016-12-10 : 21:05:40 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2016 HOPE

2016 HOPE / 2016-12-09 : 21:05:40 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2016 HOPE

2016 HOPE / 2016-12-08 : 21:05:40 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2016 HOPE

2016 HOPE / 2016-12-07 : 21:05:40 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2016 HOPE

[ go top ]