2016 HOPE

Krótki film 3,17 min, inspiracją były trzy grafiki które powstały za sprawą moich poszukiwań związanych z kompozycją obrazu oraz rozważań na temat całości i nieskończoności.
W zeszłym roku fotografowałem koleżankę z klasy Alinę Picazio i tak powstał materiał zdjęciowy, który później został poddany obróbce cyfrowej i powstały dodatkowe rysunki na fotografiach. Dalej poprosiłem Profesora Ryszarda Ługowskiego o zagranie trzech tonacji ilustrujących muzycznie te trzy grafiki. W programie Audacity stworzyłem ścieżkę dźwiękową i do tej ścieżki ułożyłem wcześniej przygotowane zdjęcia. Całość została zmontowana oraz edytowana przy pomocy programu Movie Maker.

.