2017 Otrębusy

Otrębusy, a wła¶ciwie muzeum motoryzacji i techniki ma szereg ciekawych eksponatów. Jest pami±tk± minionej motoryzacji i zarazem przegl±dem wzornictwa. Przejeżdżałem tamtędy wielokrotnie i wreszcie nadszedł ten moment , dzisiaj byłem tam w ¶rodku, zachwycony :)


2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:52:18 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:51:57 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:51:38 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:51:20 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:50:59 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:50:37 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:50:12 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:49:51 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:49:30 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:48:58 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:48:13 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:47:50 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:46:42 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

2017 Otrębusy / 2017-04-30 : 19:46:15 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
2017 Otrębusy

[ go top ]