Żbik fotoblog

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
 Witam-----------------------------------------------------------

lubię ogl±dać zdjęcia i wracać pamięci± do chwil zatrzymanych w kadrze. myblog to katalogi z wybranymi fotografiami.
Foto index to osobisty przewodnik po ciekawych miejscach. myblog to również miejsce na nowe projekty, które powstaj± pod wpływem emocji.

żbik
  Welcome---------------------------------------------fot. Wojciech Sznajder

I love to look at photos and return to memories catched in a frame. myblog is a catalogue of chosen pictures.
in Foto index you can find my private guide about interesting places.
myblog is also a place for new projects, which are created by emotions.

żbik

locations of fotoblogs

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
 Proszę wybrać fotoblog z menu z lewej strony lub z mapki zamieszczonej powyżej.  Please select fotoblog from the left side of menu or from the map attached above.
  Camera red marker shows locations of taken photos. Click on the marker to see photo story (fotoblogs).