Biography


Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Bio
 żbik ( Robert Żbikowski ) urodzony w 1967 w Warszawie. Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz aneks z tkaniny klasycznej w pracowni profesora Marka Dzienkiewicza. Wielokrotnie przyznawane stypendium Ministra Kultury i Sztuki za dobre wyniki w nauce. W 1994 roku otrzymałem dyplom z wyróżnieniem. Praca pisemna dyplomowa była po¶więcona budowie obrazu na płaszczyĽnie, a dokładnie rozmieszczeniu ciężarów na płaszczyĽnie i ich wpływowi na rozumienie i odbiór obrazu.
Od 1995 roku organizuję plenery artystyczne. Stare gospodarstwo przekształciłem w miejsce spotkań artystów i miło¶ników sztuki. Te krótkie meetingi ze sztuk± owocuj± wystawami oraz integruj± ¶rodowisko artystyczne. Spotkania te można ¶ledzić na internetowej stronie www.zbik.info/blog. W 2016 roku planuje plener sztuki naiwnej.
Równolegle z prowadzeniem plenerów zajmuje się projektowaniem wnętrz.
Dalszym rozwinięciem projektowania były kolekcje mebli użytkowych zaprojektowane na potrzeby przemysłu meblowego.
  

Robert Żbikowski born In 1967 in Warsaw. In 1994 I completed studies on the Academy of Fine Arts in Warsaw with distinction. My Dissertation was covering the subject of building the picture on the surface , and more precisely how to place burdens on the surface and their influence on understanding and perception of the picture.
I was a student of Painting Department in the studio of professor Zbigniew Gostomski and Classic Fabric Department in the studio of professor Marek Dzienkiewicz.
Many times I was awarded a scholarship due to my good learning results.
From 1995 down to the present I have been organizing plein-air painting events . My Old farm ,70 km north –east from Warsaw, I have changed to the place of meetings of artists and lovers of arts. Those short meetings integrate the artists community and profit with series of exhibitions. Everybody can monitor those events on : www.zbik.info/blog.
In 2016 I would like to organize the plein- air painting focused on naive arts.
Simultaneously I work with interior designing and as the next step I have started to work with designing applied furniture for furniture industry.

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Bio
 Pierwszy semestr w pracowni profesora Ludwika Maci±ga, asystent profesor Stanisław Baj. 1989 rok
 

Share to FacebookShare to TwitterShare to Google+1Share to LinkedInSend EmailMore...
Bio
 1991-94 w pracowni profesora Zbigniewa Gostomskiego,
asystent profesor Jerzy Boniński.
 

[ go top ]