Pierwszy okres twórczości to prace powstające jeszcze na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach prowadzonych przez prof. Ludwika Maciąga asystent prof. Stanisław Baj, prof. Jerzego Kaliny asystent prof. Ryszard Ługowski, prof. Marek Dzienkiewicz asystent prof. Wojciech Zubala, prof. Zbigniew Gostomski asystent prof. Jerzy Boniński.

A tak sam Żbikowski pisał w pracy dyplomowej zatytułowanej „Świat form” w podsumowaniu: „Spostrzeganie, widzenie świata jest kluczem do dokonań malarskich. Dlatego ważne jest, aby artysta miał możność kontaktu z pierwotną naturą, która sama w sobie ukazuje sie jasno i przejrzyście. Tutaj też rodzi się eliminacja, czyli oczyszczanie swoich myśłi z niepotrzebnych złożoności, tutaj rodzi się widzenie proste, przejrzyste, prawdziwe. Zadania stojące przed malarzem są proste: dążenie do czystości, jasności wypowiedzi minimalną ilością środków. Przekazanie rzeczy ważnych.”             

Większość jego prac powstaje na Mazowszu i obejmuje głównie dwa nurty nazwane przez artystę „Forma-droga” oraz „Sąsiedztwa”. W ramach pierwszego z nich, zapoczątkowanego jeszcze w trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał cykl prac inspirowanych mazowieckim krajobrazem.

Obrazy te charakteryzują się dominacją prostych form oraz kolorów ziemi, wśród których przeważają ochry, umbry i ugry.

W początkowym okresie twórczości w pracach przewijały się też motywy ludowe oraz zaczerpnięte z ludowych wierzeń. Później, częste wyjazdy zagraniczne zaowocują pojawianiem się także symboli związanych z innymi kulturami, jednakże bardzo szybko Żbik powraca do swojskich, mazowieckich klimatów. W tym czasie powstają też obrazy olejne malowane techniką woskową, których głównym tematem są ryby przedstawiane symbolicznie. Obrazy te charakteryzują się ciemną kolorystyką, głównie czerwienią skontrastowaną ze szmaragdową zielenią. Zwieńczeniem tego cyklu jest wystawa w 2005 r. w Delft, gdzie w salach o łącznej powierzchni ponad 1500 m2 zostały pokazane wszystkie te prace.

Równolegle z cyklem „Forma-droga” realizowany jest cykl prac nazwany „Sąsiedztwa”, w których głównym motywem jest symbolicznie przedstawiona postać mędrca-wędrowca z laską pielgrzymią lub tobołkiem.