2014 DOLINA SANU

Ciekawy rejon obfitujący w perełki architektury drewnianej. Cerkiew w Uluczu datowana jest na 1510 rok. Bukowe lasy, przyjazne pagórki. Miesza się tu kultura Łemków i Bojków. Wzdłuż linii Sanu rozlokowana była linia Mołotowa.