2015 INOWŁÓDŹ

Jeden z najstarszych zabytków architektury (murowanej) sakralnej w Polsce. Datowany na XI wiek kościół z elementami wczesno romańskiej architektury. Kościół w Inowłodzu był przebudowywany wielokrotnie, a swój obecny charakter zawdzięcza przebudowie nadzorowanej przez architekta Wilhelma Henneberga na zlecenie prezydenta Ignacego Mościckiego.