2015 SPAŁA

Spała zasłynęła jako ośrodek sportu i kuźnia talentów naszych olimpijczyków i to pamiętamy wszyscy. Jest też tam kościółek, którego fundatorem był Stanisław Wojciechowski, prezydent RP, a dalej opiekę nad kaplicą przejął Ignacy Mościcki. W 1927 roku kaplica otrzymała osiem witraży, a w 1933 roku ołtarz wykonany z drewna dębowego autorstwa Ludwika Konarzewskiego z Istebnej.