Od 1995 organizuję plenery artystyczne w Nowym Gołyminie. Różne formy przybierały te spotkania. Przez wiele lat doskonalona formuła obecnie przybrała kształt składający się z trzech bloków: pleneru gdzie uczestnicy wykonują prace plastyczne na dany temat, dalej z konferencji naukowej gdzie zaproszeni, ale też i obecni goście omawiają i inspirują w danej dziedzinie sztuki i dalej wystawy w galerii sztuki. Taka forma spotkań pozwala od praktyki, dalej teorię i prezentację prac, poszerzyć wiedzę, przyjaźniej jest omawiać zadany temat przewodni pleneru.

Zapraszam do Gołymina wsi położonej w centralnej Polsce na szkolenia oraz spotkania artystyczne. Miejsce pełne uroku, przesiąknięte kulturą. Magia wsi i okoliczne malownicze pejzaże sprzyjają odpoczynkowi i stają się inspiracją artystycznych akcji.
Wspólne posiłki, ogniska, wschody i zachody słońca to elementy nierozerwalnie związane z Nowym Gołyminem, uczymy się tu wszyscy, jedni od drugich i natury, która jest tu na wyciągnięcie ręki. Poniżej dokumentacja fotograficzna z kilku wybranych spotkań.